ĐÁ DĂM, CỐT LIỆU LỚN DÙNG CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA

Đá dăm là một trong những thành phần qua trọng trong bê tông, nó ảnh hưởng quan trọng đến viện tính toán và thiết kế cấp phối Mac cho bê tông. Vậy kiểm tra chất lượng của đá dăm thì cần phải kiểm tra những gì ? Kiểm tra như thế nào và kiểm tra ở đâu?

Nói tới kiểm tra chất lượng của đá dăm thì ta nên kiểm tra các tiêu chí như : thành phần hạt của đá dăm, hàm lượng bùn bụi sét trong đá dăm, khối lượng thể tích xốp và độ hổng v.v…

I. Kiểm tra thành phần hạt (TCVN 7572-2:2006)

Dựa trên kích thước hạt lớn nhất mà ta chọn khối lượng mẫu để sang cho hợp lý.(ví dụ như đá 1×2 thì ta lấy 5kg để sang, như đá 4×6 nếu ta lấy 5kg thì rất ít ko thể kiểm tra thành phần hạt được nên ta sẽ chọn số kg thích hợp để sàng)

Ta sếp chồng bộ sàng tiêu chuẩn theo thứ tự kích thướt mắt sàng từ lớn xuống nhỏ : 100mm, 70mm, 40mm, 20mm, 10mm, 5mm, và đáy sang.

Đổ dần cốt liệu đã chọn vào sàng trên cùng và tiến hành sàng (chiều dày lớp vật liệu đổ vào mỗi sàng không được vượt quá kích thước của hạt lớn nhất trong sàng. Nếu sàng máy thì sàng theo thời gian quy định, còn nếu sàng tay thời đểm sàng thì thời gian sàng trong vòng 1 phút mà lượng lọt qua mỗi sàng không lớn hơn 0.1% khối lượng mẫu thử.

Sau khi đã sàng xong ta có khối lượng còn sót trên từng sàng và tính toán ra thành phần hạt của từ loại đá dăm theo TCVN 7570:2006.

II. Xác định khối lượng thể tích xốp và độ hỗng (TCVN 7572-6:2006)

 1. Các thiết bị và dụng cụ 
 • Thùng đong hình trụ bằng kim loại ( tùy và kích thước hạt lớn nhất của cốt liệu mà ta chọn kích thướt thùng đong cho hợp lý)
 • Bộ sàng tiêu chuẩn
 • Thước lá kim loại
 • Thanh gỗ thẳng, nhẵn để gạt cốt liệu
 • Phễu chứa vật liệu

Chú dẫn:

 1. Phễu chứa vật liệu hình tròn;
 2. Cửa quay;
 3. Giá đỡ 3 chân bằng sắt f10;
 4. Thùng đong;
 5. Vật kê.

Hình: Mô tả dụng cụ xác định thể tích cốt liệu

 1. Tiến hành thí nghiệm
 • Đầu tiên ta phải sấy khô mẫu tới khối lượng không đổi
 • Ta chọn thùng đong hợp lý theo kích thước hạt lớn nhất
Kích thước hạt lớn nhất của cốt liệu (mm) Thể tích thùng đong
Không lớn hơn 10 2
Không lớn hơn 10 5
Không lớn hơn 10 10
Lớn hơn 40 20
 • Mẫu thử được đổ vào phễu chứa, đặt thùng đong dưới cữa quay, miệng thùng cách cữa quay 100mm theo chiều cao, xoay cữa quay cho vật liệu rơi tự do xuống thùng đong cho tới khi thùng đong đầy có ngọn, dùng thanh gỗ gạt bằng mặt thùng rồi đem cân.
 • Sau đó tính toán kết quả theo tiêu chuẩn ta sẽ có được khối lượng thể tích xốp và độ hổng của đá dăm.

Các nhà máy hay các doanh nghiệp sản xuất và mua bán đá dăm thì nên kiểm tra chất lượng đầu vào của sản phẩm theo từng đợt hay theo khối để đảm bảo chất lượng của sảm phẩm mình bán ra hay sản phẩm mình tạo ra được đảm bảo chất lượng là tốt nhất.

Vậy đâu là nơi để tin tưởng để tư vấn và kiểm định chất lượng tốt và đáng tin cậy để chọn kiểm định. Công ty TNHH Chứng Nhận và Kiểm Định Chất Lượng Opacontrol –LAS XD 635  là trung tâm chuyên nghiệp, chính sát, nhanh chóng và tin cậy để kiểm tra chất lượng mà bạn cần.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *