Chứng nhận ISO 9001 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Cấp chứng nhận ISO 9001 là công cụ sau chiến lược lâu dài cho phép có hệ thống quản lý mạnh mẽ, chặt chẽ, hiệu quả, cạnh tranh trên thị trường. Chứng nhận 9001:2015 phù hợp với mọi quy mô tổ chức.

Xu hướng chứng nhận ISO 9001

Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015 đã trở thành xu hướng trong thời đại 4.0 hiện nay. Các yêu cầu pháp lý và nhu cầu ngày càng tăng cao, phương pháp hiệu quả nhất để đáp ứng được các tiêu chuẩn này và thể hiện sự cải tiến liên tục là sử dụng Hệ thống quản lý chất lượng, được chứng nhận theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015.

Giá trị của chứng nhận

Loại ISO 9001 là một trong những tiêu chuẩn nằm trong bộ tiêu chuẩn ISO 9000 về Hệ thống quản lý chất lượng trong tổ chức.

Giá trị và sự công nhận của chứng nhận/chứng chỉ mang lại lợi thế cạnh tranh to lớn, đạt được nhiều kết quả tích cực giữa việc chứng nhận với thành quả kinh tế, tài chính. Chứng nhận ISO 9001 là quá trình có hệ thống, độc lập, khách quan và được lập thành văn bản để thu thập dữ kiện. Bên cạnh đó, chứng nhận được thiết lập rộng rãi trên toàn thế giới như một tiêu chuẩn HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÔ GIÁ.

Chi phí đánh giá chứng nhận

Việc nắm rõ chi phí chứng nhận giúp cho các tổ chức chuẩn bị hoặc lập ngân sách cho dự án ISO. Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến chi phí chứng nhận như chi phí đăng ký, chi phí tài nguyên nội bộ…

Để có thể tiết kiệm hơn, OPAcontrol cung cấp chi phí hợp lý hóa quy trình tổng thể, tối đa hóa nguồn lực trong tổ chức.

Tại sao lựa chọn OPAcontrol chứng nhận ISO 9001:2015

Với kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực đánh giá chứng nhận cùng đội ngũ chuyên gia nhiệt tình luôn sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn.

Để biết thêm thông tin chi tiết về các dịch vụ chứng nhận, kiểm định vui lòng liên hệ với chúng tôi - công ty TNHH Chứng Nhận Và Kiểm Định Chất Lượng Opacontrol. Hotline: 1800.646480 hoặc qua email opa@opacontrol.vn