Các thiết bị y tế có cần kiểm định định kỳ không?

Các thiết bị y tế theo quy định phải được kiểm định trước khi đưa vào sử dụng, kiểm định định kỳ. Tùy vào từng thiết bị y tế mà chu kỳ kiểm định có thể từ 1 đến 2 năm hoặc kiểm định bất thường sau sửa chữa.