Các tài liệu về ISO 45001

Tiêu chuẩn ISO 45001 được công bố và một trong những bước quan trọng nhất là xác định những tài liệu cần thiết cho Hệ thống Quản lý sức khỏe và an toàn lao động.

Giới thiệu tài liệu cần thiết về ISO 45001

iso 45001

Tài liệu này bao gồm yêu cầu tối thiểu phải có trong ISO 45001 cũng như một danh sách các tài liệu thường được sử dụng

 

Tài liệu bắt buộc

Điều khoản của ISO 45001

Phạm vi hệ thống quản lý OH&S

4.3

Chính sách HTQL OH&S

5.2

Trách nhiệm và quyền hạn HTQL OH&S

5.3

Quá trình giải quyết rủi ro và cơ hội OH&S

6.1.1

Phương pháp và tiêu chí đánh giá rủi ro OH&S

6.1.2.2

Mục tiêu OH&S và kế hoạch đã đạt

6.2.2

Thủ tục chuẩn bị ứng phó

8.2

 

Ngoài ra có các tài liệu không bắt buộc thường được sử dụng ISO 45001

Những yêu cầu này không nhất thiết phải được chuyển thành tài liệu, nhưng nếu cân nhắc độ phức tạp của một số quá trình thuộc danh mục, nó có thể có lợi cho tổ chức xem xét

Tiêu đề

Điều khoản ISO 45001:2018

Quy trình xác định bối cảnh

4.1

Sổ tay OH&S

4

Quy trình tham vấn và tham gia của người lao động

5.4

Quy trình xác định và đánh giá mối nguy

6.1.2.1

Quy trình trao đổi thông tin

7.4.1

Quy trình kiểm soát tài liệu và hồ sơ

7.5

Quy trình lập kế hoạch và kiểm soát vận hành

8.1

Quy trình quản lý thay đổi

8.1.3

Quy trình đánh giá nội bộ

9.2

Quy trình xem xét lãnh đạo

9.3

Quy trình điều tra sự cố

10.2

Quy trình quản lý sự không phù hợp và hành động khắc phục

10.2

 

Chứng nhận Iso 45001 - dịch vụ tại Opacontrol

Hệ thống chứng nhận chất lượng của Opacontrol được công nhận bởi tổ chức công nhận quốc gia và được thừa nhận phạm vi toàn thế giới, từ đó giúp doanh nghiệp sử dụng chứng chỉ cho mục đích quảng bá và kí kết hợp đồng ở cả thị trường trong nước và quốc tế

Đảm bảo thời gian thực hiện đánh giá và cấp chứng nhận nhanh gọn trên cơ sở đáp ứng đầy đủ các chuẩn mực của ISO/IEC

Chi phí hợp lý, hỗ trợ tận tình từ đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, khách quan và giàu kinh nghiệm.

Để biết thêm thông tin chi tiết về các dịch vụ chứng nhận, kiểm định vui lòng liên hệ với chúng tôi – công ty TNHH Chứng Nhận và Kiểm Định Chất Lượng Opacontrol

Hotline: 1900.0206 hoặc qua email: opa@opacontrol.vn

Dịch vụ khác:

Chứng nhận iso 9001

Chứng nhận iso 14001

CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG OPACONTROL

Website: https://opacontrol.vn/

Email: opa@opacontrol.vn

Facebook: https://www.facebook.com/opacontrol

SĐT: 024.22061628 - 19000206 - 1800.646480