Tổng Quan Về Tiêu Chuẩn Cơ Sở

Tiêu chuẩn cơ sở là gì?

Tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) là tiêu chuẩn về sản phẩm hàng hóa, dịch vụ,quá trình, môi trường,..do doanh nghiệp tự thực hiện xây dựng, công bố, chịu trách nhiệm trước cơ quan nhà nước và người tiêu dùng.

Xác nhận phù hợp tiêu chuẩn cơ sở là gì?

Giấy xác nhận phù hợp tiêu chuẩn hoặc giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm là giấy chứng nhận của tổ chức chứng nhận có thẩm quyền cấp cho doanh nghiệp đã thực hiện việc công bố tiêu chuẩn chất lượng phù hợp với các quy định của pháp luật việt Nam. Giấy chứng nhận tiêu chuẩn cơ sở có giá trị 3 năm kể từ ngày cấp.

Nội dung tiêu chuẩn cơ sở

Nội dung TCCS cần có 4 phần như sau:

 • Mục lục.
 • Phần thông tin mở đầu.
 • Phần cơ bản.
 • Phần thông tin bổ sung.

Công bố tiêu chuẩn cơ sở

Công bố tiêu chuẩn cơ sở là việc thông báo về tiêu chuẩn áp dụng của các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường,…

Căn cứ pháp lý công bố tiêu chuẩn cơ sở:

Thông tư Số: 21/2007/TT-BKHCN Hướng dẫn về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn

Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH 11

Đối tượng công bố tiêu chuẩn cơ sở

Cơ sở sản xuất, nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường đều phải công bố tiêu chuẩn cơ sở.

Cách xây dựng tiêu chuẩn cơ sở

Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở dựa trên chấp nhận tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực hoặc tiêu chuẩn nước ngoài tương ứng ;

Sử dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ, các kết quả thử nghiệm, đánh giá, phân tích và thực nghiệm rồi từ đó xây dựng tiêu chuẩn cơ sở riêng.

Sử dụng tiêu chuẩn cơ sở hiện hành, rồi sửa đổi và bổ sung thêm

Nội dung của tiêu chuẩn công bố không được trái với các quy định bắt buộc áp dụng do các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành

Thủ tục công bố tiêu chuẩn cơ sở

Theo điều 3 chương IV Thông tư Số: 21/2007/TT-BKHCN quy định: Tùy theo quy mô, loại hình sản xuất kinh doanh của cơ sở, trình tự, thủ tục xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở có thể bao gồm những bước như sau:

 • Bước 1: Lập kế hoạch xây dựng TCCS ;
 • Bước 2: Biên soạn dự thảo TCCS;
 • Bước 3: Tổ chức lấy ý kiến cho dự thảo TCCS;
 • Bước 4: Tổ chức hội nghị chuyên đề về dự thảo TCCS;
 • Bước 5: Xử lý ý kiến và hoàn chỉnh dự thảo TCCS;
 • Bước 6: Lập hồ sơ dự thảo TCCS;
 • Bước 7: Thẩm tra dự thảo TCCS;
 • Bước 8: Công bố TCCS;
 • Bước 9: In ấn TCCS

Hồ sơ chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm TCCS

 • Bản công bố tiêu chuẩn sản phẩm
 • Phiếu kiểm nghiệm gồm các chỉ tiêu chất lượng.
 • Mẫu có gắn nhãn hoặc dự thảo nội dung ghi nhãn sản phẩm phù hợp với pháp luật về nhãn (có đóng dấu của thương nhân)
 • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận 
 • Bản sao Giấy chứng nhận sở hữu nhãn hiệu hàng hoá (nếu có)
 • Bản sao biên lai nộp phí thẩm định hồ sơ và lệ phí cấp sổ chứng nhận cho cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn.
 • Bản sao giấy chứng nhận an toàn sinh học, an toàn chiếu xạ và thuyết minh quy trình sản xuất.

Công bố tiêu chuẩn cơ sở: được thực hiện thông qua hình thức ghi số hiệu tiêu chuẩn được áp dụng hoặc các đặc tính cơ bản trên nhãn hoặc bao gói sản phẩm, hàng hóa hoặc trong các tài liệu giao dịch, giới thiệu sản phẩm và các hình thức thích hợp khác.

Lợi ích của việc xác nhận sự phù hợp của tiêu chuẩn cơ sở

 • Nâng cao uy tín và hình ảnh của doanh nghiệp với khách hàng.
 • Tiết kiệm nguyên liệu đầu vào, tiết kiệm năng lượng.
 • Cải thiện hiệu quả sản xuất.
 • Tối ưu nguồn nhân lực, nâng cao năng lực của các thành viên.
 • Giúp quản lý rủi ro, giảm thiểu tổn thất kinh tế khi có tai nạn xảy ra.
 • Nâng cao năng lực cạnh tranh nhờ nâng cao hiệu quả kinh tế, tạo cơ sở cho hoạt động chứng nhận, công nhận và thừa nhận, gia tăng cơ hội cạnh tranh trên thị trường với bằng chứng được thừa nhận về sự phù hợp với một tiêu chuẩn đã được chấp nhận ở cấp độ quốc gia, khu vực hay quốc tế.
 • Được sự đảm bảo của bên thứ ba, vượt qua rào cản kỹ thuật trong thương mại, tạo cơ hội cho quảng cáo, quảng bá sản phẩm.
 • Đáp ứng các yêu cầu luật định của quốc gia và có cơ hội để vượt qua rào cản kỹ thuật của nhiều thị trường trên thế giới với các thoả thuận thừa nhận song phương và đa phương;.
 • Thoả mãn nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, tạo được niềm tin cho người tiêu dùng và cộng đồng.
 • Giúp hoạt động bán hàng, tìm kiếm khách hàng thuận lợi hơn
 • Chất lượng công việc ổn định hơn, giải phóng cho lãnh đạo khỏi các công việc sự vụ, điều hành nội bộ thuận tiện hơn.
 • Hoạt động của doanh nghiệp ít bị biến động khi thay đổi nhân sự.

 

Tin tức liên quan